Staňte sa členom nového občianskeho združenia KRIŽINČATÁ o. z.

Pri Základnej škole s materskou školou sv. Marka Križina vzniklo nové občianske združenie. Členmi združenia môžu byť zamestnanci školy, zákonní zástupcovia žiakov navštevujúcich školu, fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ako aj právnická osoba.

Ročný členský príspevok člena združenia sú 2 €

IBAN číslo účtu: SK1102000000003224470451 

 

Prihlášku nájdete v prílohe.

V súlade s cieľmi občianskeho združenia KRIŽINČATÁ plánujeme v roku 2023:

  • Podporovať rozvoj vzdelávania, výchovy a duchovného rastu a tvorivosti žiakov ZŠ s MŠ
  • Zabezpečovať modernizáciu materiálno – technického vybavenia školy a ŠZ
  • Aktívne rozvíjať činnosť občianskeho združenia
  • Zaevidovať občianske združenie v registri určených právnických osôb pre rok 2023
  • Evidovať nových členov občianskeho združenia
  • Spolupracovať s MČ Košice – Krásna na Hornádom a inými organizáciami
  • Realizovať zber papiera
  • Zabezpečiť návštevu Mikuláša v škole
  • Iné aktivity
  •  

 

PaedDr. Veronika BECOVÁ

predsedníčka združenia

Dokumenty:
Prihláška (35.17 KB | PDF)