Každý je génius. Ale ak budete posudzovať rybu podľa jej schopnosti vyliezť na strom, bude celý svoj život žiť s vedomím, že je neschopná.

Albert Einstein

 

 V dňoch 04.04.2018 – 12.04.2022 sa niektorí naši žiaci zúčastnili súťaže IQ olympiáda, ktorú organizuje MENSA Slovensko. Prebiehala formou 30 minútového on-line testu.

IQ olympiáda je určená pre všetkých žiakov 5. - 9. ročníka ZŠ, resp. primy až kvarty osemročných gymnázií. Nepreveruje "naučené" vedomosti, ale najmä schopnosť logicky uvažovať a je zameraná na vyhľadávanie intelektovo nadaných detí. Z tohto úvodného kola postupuje najlepších 80 detí do regionálneho kola (východ, stred, západ – spolu 240 detí) a následne najlepších 60 do celoštátneho kola. Postúpiť do regionálneho kola sa síce nepodarilo nikomu z našich žiakov, ale napriek tomu sa niektorým podarilo, v konkurencii takmer 10 000 zapojených žiakov na Slovensku, dosiahnúť pekný výsledok.

Najlepšie sa umiestnili dve žiačky 7. ročníka, Natália Matoňaková a Terézia Ogurčáková, pričom prvú menovanú delil jediný bod od postupu do krajského kola. Všetkým zapojeným žiakom ďakujeme za účasť, blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a želáme ešte lepšie v nasledujúcom ročníku.