Dňa 26.4.2022 sa naši žiaci

 P. Vízner, A. Takáč, a D. Hybben 

a naše žiačky 

L. Ivanová, M. Čontošová a T. Šipková 

zúčastnili  Okresného kola v stolnom tenise.

Žiaci aj žiačky vybojovali vynikajúce 2. miesto.

 

Blahoželáme