V tomto školskom roku sa uskutočnil
 
XVII. ročník výtvarnej súťaže Moje mesto,
 
ktorú organizuje Centrum voľného času Domino v Košiciach.
 
 
V konkurencii 177 výtvarných prác žiakov 1. stupňa
 
naša tretiačka
 
Sára Mosná
 
za prácu Dóm sv. Alžbety
 
získala čestné uznanie.
 
 
Blahoželáme