Mesto Košice v historickej budove Štátneho divadla pri príležitosti Dňa učiteľov ocenilo učiteľov pôsobiacich na základných školách a školských zariadeniach v našom meste.

Primátor mesta Jaroslav Polaček poďakoval oceneným za ich obetavý a predovšetkým odborný a kreatívny prístup vo výchove a vzdelávaní našich detí. Ocenil snahu učiteľov pri zabezpečovaní dištančného vzdelávania v čase pandémie a ich neúnavnú lásku k svojmu povolaniu.

Z rúk primátora mesta Košice, viceprimátorky a riaditeľa Magistrátu mesta Košice prevzal ocenenie Mgr. Juraj Kardoš - zástupca riaditeľky školy za  výborné výsledky v športových súťažiach – futbal, volejbal, atletika, florbal,  cezpoľný beh, stolný tenis. Jeho zverenci viackrát postúpili do krajského kola, kde reprezentovali školu, mesto Košice a okres Košice IV. Ako člen Slovenskej asociácie športu pre okres Košice IV organizuje okresné kolá súťaží. Spolu so žiakmi sa aktívne zapája do športových súťaží organizovanými mestom Košice. Deťom sa venuje aj v mimoškolskej činnosti, na škole vedie športový krúžok, o ktorý je veľký záujem. Jeho silnou stránkou je skutočnosť, že vie detí nadchnúť pre maximálne športové výkony v každom odvetví športu. Ako pedagóg katolíckej školy je príkladom pre žiakov a učiteľov svojou prácou, rodinným životom a životnými hodnotami.  Od roku 2010 pracuje ako zástupca riaditeľa školy.

Srdečne blahoželáme !