Aj tento rok Vám prinášame Dobrú novinu prostredníctvom koledníckeho videa, ktoré pre Vás s láskou pripravili a natočili žiaci z krúžku SlovoDrama.
Ako môžem podporiť Dobrú novinu
1. Príspevkom do pokladničky označenej logom Dobrej noviny (nájdete ju vzadu v kaštieli, kde sa teraz slúžia sv. omše a v kostoloch vo filiálkach Vyšnej a Nižnej Hutke)
2. Poštovou poukážkou (nájdete ju pri pokladničke)
3. Prevodom na účet Dobrej noviny SK77 1100 0000 0029 4045 7894 (do poznámky uveďte, prosím, svoj email alebo korešpondenčnú adresu)
4. Cez mobilnú aplikáciu svojej banky načítaním QR kódu
5. Modlitbou

.