Október nám dal opäť príležitosť uvedomiť si, aké dôležité a nezastupiteľné miesto majú starí rodičia v našich životoch. Bol to čas prejaviť im úctu a lásku, vysloviť slová vďaky, vrátiť sa ku koreňom, ako nás k tomu vyzval aj pápež František na nedávnej návšteve Slovenska.

Mesiac úcty k starším sme si tento školský rok pripomenuli viacerými aktivitami. Najmenší prváci sa v kaplnke modlili  za starkých, aby ich Pán požehnal, daroval im zdravie duše i tela. Modlili sa aj za čistú lásku k nim, aby ich milovali a vedeli im poslúžiť. Modlili sa aj za zomrelých starkých, aby ich Pán prijal do neba. Deti v školskom klube vyrobili pekné výkresy, z ktorých sa na nás usmievali krásne babičky a dedkovia. Na tvorivých dielňach žiaci zhotovili svojim starým rodičom venčeky z jesenných listov. Štvrtáci zase pripravili pre starkých malé prekvapenie vo forme šálky čaju a rôzne milé pozdravy, kde im vyjadrili osobné dôvody, prečo sú pre nich tí najlepší starí rodičia na svete. Mladší žiaci z 2. stupňa navštívili svojich starých i prastarých rodičov a rozprávali s nimi o ich detstve a spomienkach na školské časy. Starých rodičov určite potešil záujem vnúčat a deti sa dozvedeli veľa zaujímavého o svojich starkých aj  tom, ako sa žilo kedysi. Niektorí žiaci druhého stupňa zasa napísali svojim starkým krásne listy, v ktorých im vyjadrili lásku a vďačnosť.

Milé naše babky a dedkovia!

Prijmite od nás veľkú vďaku, za všetko čo pre nás z lásky robíte, za každú krupicovú kašu, za výborné koláče a buchty, skvelé kompóty a džemy, za večerné rozprávky vo Vašej teplej posteli, za spoločnú modlitbu, za vychádzky do prírody i spoločné prázdninové chvíle vo Vašej záhrade. Vďaka aj za dedkove napínavé príbehy a za opravený bicykel, za spoločné majstrovanie v garáži. Ďakujeme, že nás máte radi. Nech Vás za to všetko Pán Boh požehná a dá Vám veľa zdravia a sily.

                                                                                                                                                          Vaše vnúčatá.