Väčšina z nás na svojich cestách a dovolenkách rada navštevuje zaujímavé historické pamiatky či miesta späté s minulosťou. Mnohí sú dokonca ochotní cestovať ďaleko, aby na vlastné oči videli to, o čom sa učili alebo čítali. A keďže naši šiestaci sa na hodinách dejepisu práve učia o bronzovej dobe, využili tú skutočnosť, že unikátne nálezisko európskeho významu je od Krásnej vzdialené len pár kilometrov, a v utorok 12.10.2021 navštívili Nižnú Myšľu. Už pred viac ako 3700 rokmi tam existovala rozsiahla osada, ktorej existencia trvala aspoň 300 rokov a žilo v nej postupne cez 2000 ľudí. Archeológovia, ktorí skúmajú túto lokalitu už 44 rokov, tu našli veľké množstvo keramiky, šperkov, zbraní, nástrojov, ľudských kostier, ale aj unikátnu detskú hračku - hlinený vozík. Dnes je na mieste osady z bronzovej doby postavený archeoskanzen, a tak naši šiestaci mohli zblízka vidieť (a skúmať) repliky chatrčí, palisádové opevnenie, pec na vypaľovanie keramiky, či dokonca obetnú jamu s replikami kostier obetovaných žien. Mnohé nájdené artefakty je možné vidieť v Myšľanskom obecnom múzeu, ktoré sa nám, žiaľ, teraz nepodarilo navštíviť. Napriek tomu aj samotná návšteva archeoskanzenu bola veľmi prínosným a pozitívnym zážitkom.  Veríme, že aj takéto „dotyky“ s dávnou minulosťou pestujú v našich deťoch vzťah k histórii i k svojmu regiónu.