Milí žiaci a učitelia

Vážení rodičia

 

Blíži sa koniec školského roka 2020/2021, ktorý sa určite bude spomínať v historických zápisoch ako rok výskytu vírusu Covid 19 a vplyv pandémie na výchovno-vzdelávací proces.

Všetci sme boli postavení pred riešenie nových životných a pracovných situácií. Zo dňa na deň sme prešli z prezenčného vyučovania na dištančné vyučovanie, čo bola zmena pre žiakov, učiteľov aj rodičov. Na druhej strane môžeme povedať, že zároveň to bol  rok nových aktivít, výziev a iniciatív.

Som veľmi rada, že naša škola ako celok spolu s rodičmi túto životnú etapu zvládla veľmi dobre a v tejto skúške obstála. Vo vyučovaní sme všetci prešli na  online vzdelávanie cez MS Teams, dodržiavali sme hygienické predpisy a pokyny Ministerstva školstva, venovali sme žiakom pozornosť pri adaptácii na jednotlivé formy vyučovania.

Za celé toto obdobie prevádzka materskej školy nebola ani raz prerušená z dôvodu, že by sa v kolektíve detí a učiteliek vyskytla pozitívne testovaná osoba.

V základnej škole sme mali prerušené vyučovanie iba v jednej triede z dôvodu výskytu pozitívne testovanej osoby.

Svedčí to o zodpovednom prístupe nás všetkých.

Chcem využiť tento priestor  ďakovať Bohu za ochranu a pomoc a vysloviť úprimné poďakovanie ozaj všetkým deťom, žiakom, učiteľom, vychovávateľkám, rodičom, vedeniu školy, upratovačkám a kuchárkam za zodpovedný a citlivý prístup počas celého uplynulého školského roka. Nech nás stále sprevádza sila Ducha svätého a ochrana Panny Márie.

Prajem Vám všetkým veľa skvelých zážitkov a radosti počas letných prázdninových dní.