Leto sa začalo a to nás všetkých veľmi teší. Žiaci aj učitelia už cítime koniec školského roka a začiatok prázdnin. Tie sme sa rozhodli privítať Letným festivalom, ktorí si pre žiakov pripravili deviataci.

 

Letný festival školy sa začal svätou omšou, ktorú naši žiaci oslávili vo farskom kostole. V areáli školského dvora si potom na rôznych stanovištiach zasúťažili a zabavili sa. 
Hlavným bodom programu po zotmení bolo premietanie filmu. Nechýbali malinovky, pukance, ani pizza. A čo by to bolo za akciu na záver školského roka bez nočnej hry a strašenia? Tú sme predsa nemohli vynechať!
Nech nám všetkým ostane do posledných dní tohto školského roka dobrý pocit a radosť z toho, že môžeme byť spolu!