Dňa 10. 03. 2021 sa konalo prvýkrát v online podobe dekanátne (okresné) kolo Biblickej olympiády. Naša škola sa na ňom nielen zúčastnila, ale za dosiahnutý výsledok sa naše družstvo - v zložení: Ema Matvijová, Anna Mária Pavlíková (VIII. roč.) a Miriam Čontošová (VII. A) – umiestnilo na 1. mieste v rámci okresu Košice IV.

K dosiahnutému úspechu blahoželáme a zároveň ďakujeme súťažiacim za preukázanie ich vedomostí a reprezentáciu našej školy.