„Spoločne zahrejme ľudí na najchladnejšom mieste na Zemi!“

Naša škola sa pravidelne zapája v pôstnom období do tejto verejnej zbierky, ktorej organizátorom je SAVIO o. z.

Zámerom Tehličky 2021 je pomôcť komunite saleziánov, ktorí sú misionármi v Jakutsku, aby ich dielo nezaniklo, neuvädlo, ale naopak, aby mohlo rásť a kvitnúť. Čo je pre to potrebné? Najviac je potrebná naša láska, či už vo forme modlitby alebo zhmotnená vo forme finančnej pomoci. Dom v Aldane, ktorý bol počiatkom misijnej činnosti saleziánov v Jakutsku, kde sa nachádza aj oratórium a kaplnka, je v havarijnom stave a nutne potrebuje rekonštrukciu, aby mohol plniť funkciu, na ktorú bol určený. Aby bol miestom, kde mladí môžu prísť a zmysluplne tráviť čas. Viac informácií získate na: www.tehlicka.sk

Ako môžeme prispieť?

Rodiny, kde sa deti učia iba dištančne, môžu prispieť priamo na účet

IBAN: Sk 69 1100 0000 0026 2085 2641

Variabilný symbol: 2103035002

Pre žiakov 1. stupňa prostredníctvom zakúpenia tehličky, samolepky, ... u triednych učiteľov.

 

Aj v tejto situácii, keď prežívame ťažkosti s pandémiou, buďme blízko ľuďom, ktorí sú ešte v horšej situácii a pomôžme im vytvoriť teplo domova aj svojím príspevkom.