Riaditeľka Základnej školy s materskou školou sv. Marka Križina, 
Rehoľná 2, Košice–Krásna

oznamuje termín a miesto podávania žiadosti na prijatie dieťaťa

na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2022/2023:

 

Termín podávania žiadosti:

14. 03. 2022 – 31. 03. 2022

od 8,00 hod. do 15,00 hod

 

Miesto podávania žiadosti: riaditeľstvo školy

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ Kritéria na prijatie

sú zverejnené na internetovej stránke školy:

www.skolakrasnakosice.sk

v časti Materská škola.   

 

PaedDr. Veronika BECOVÁ

                                                                                             riaditeľka školy