Minister školstva s cieľom zmiernenia šírenia vírusu Covid 19 zverejnil pre základné školy  opatrenia, ktoré sa týkajú nosenia rúška:

 

povinné nosenie rúška pre

- žiakov prvého stupňa

- žiakov druhého stupňa

- pedagogických a nepedagogických zamestnancov základnej a materskej školy

- výrazne sa odporúča nosenie rúška pre deti v materských školách

 

Výnimka z nosenia rúšok platí pre nepočujúcich, autistické deti či deti s mentálnymi poruchami.

 

Mimoriadne sa prerušuje prevádzka Centra voľného času.

 

Úplne znenie rozhodnutia TU