V rámci projektu „Modernými metódami k zvyšovaniu gramotnosti žiakov Základnej školy s materskou školou sv. Marka Križina“ - Operačný Program: Ľudské zdroje, absolvujú učitelia našej školy vzdelávací kurz Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania.

Cieľom kurzu je podporiť vzdelávanie pedagógov zamerané na moderné vzdelávanie, ku ktorému Animácia ako nástroj učenia bezpochyby patrí. Na kurze si učitelia osvoja jednotlivé fázy procesu tvorby animácie, tvorbu vlastnej stop motion animácie a samozrejme následne tvorbu animácie so žiakmi.

Pre tvorbu animácie získala škola v rámci menovaného projektu súbor didaktických pomôcok Animuj svoj svet, s ktorými sa  naučia žiaci pracovať a vytvárať vlastné animácie.