Otvorenie školského roka
 
Vzhľadom k aktuálnej situácií a pokynom Ministerstva školstva svätá omša dňa 02. septembra 2020 o 9,00 hod. v kostole sv. Cyrila a Metóda v Krásnej bude iba pre žiakov 1. ročníka za účasti jedného rodiča. 
Žiaci 1. ročníka po skončení svätej omše majú spoločné stretnutie s triednou učiteľkou v škole.
V kostole sú potrebné RÚŠKA
 
Program:
03. september 2020 o 8,00 hod. Všetci žiaci donesú triednej učiteľke/učiteľovi Dotazník TU  a Vyhlásenie rodiča TU
04. september 2020 o 8, 00 hod. 
V tieto dva dni žiaci absolvujú účelové cvičenie - Ochrana života a zdravia a didaktické hry a budú v škole do 11,30 hod. 
 
Školská jedáleň a ŠKD je v prevádzke od 07. septembra 2020