Milí rodičia,

Zápis do školy je veľkou a dôležitou udalosťou pre každé dieťa, rovnako  pre rodičov ako aj pre našu školu. Vopred Vám ďakujeme za prejavenú dôveru, že ste sa rozhodli zapísať Vaše dieťa na našu školu.

Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 v dôsledku opatrení proti šíreniu koronavírusu sa uskutoční:

  1. Elektronicky vyplnením elektronickej prihlášky TU.
  2. Papierovou formou . Vzor žiadosti nájdete TU.                                                                                         Ak nemáte možnosť vytlačiť žiadosť, tlačivo je možné vyzdvihnúť a vypísať priamo v škole za dodržania bezpečnostných opatrení.
  3. Žiadosť o odklad. Vzor žiadosti nájdete TU.                                                                                            Ak zákonný zástupca požiada o odklad plnenia povinnej školskej dochádzky prílohy k žiadosti a to
  • Odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast
  • Odporúčanie Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

doručí dodatočne.

Vypísanú žiadosť o odklade – nemusí byť podpísaná, môžete zaslať e-mailom zsmsmk@stonline.sk alebo doručte do školy.

 

Ak ste si vybrali spôsob zápisu je možné tak urobiť

v termíne najneskôr do 17. apríla 2020.

 

V prípade otázok je možnosť kontaktovať sa telefonicky na t. č. 0911 938 825

v pracovných dňoch od 8,00 – 11, 00 hod. V tomto čase si môžete na škole vyzdvihnúť a vypísať aj pre papierovú formu Žiadosti o prijatie do 1. ročníka.

 

Doba nás učí riešiť problémy a spoločne ich zvládneme.