Milí rodičia,
 
minister školstva na tlačovej besede informoval o opatreniach prijatých v súvislosti so zamedzením šírenia koronavírusu:
 
školy ostanú zatvorené až do odvolania
 
Testovanie 9 sa v školskom roku 2019/2020 ruší
 
Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára.
 
Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna
 
Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí. 
 
V týchto dňoch pripravuje MŠVVaŠ SR legislatívne normy, aby mohli byť uvedené  termíny presunuté.
 
Postupne Vás budeme informovať o postupe hlavne v súvislosti s podávaním prihlášok na stredné školy, z ktorých prípravou už intenzívne pracujeme a o postupe zápisu žiakov do 1. ročníka.
 
Postup a prihlášku zverejníme na stránke školy.