Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do projektu Viem, čo zjem. Konkrétne žiaci VI.A, VI.B a VII ročníka sa zúčastnili interaktívnej prednášky na tému Hygiena potravín. Žiaci sa dozvedeli o tom ako pracovať s potravinami, ako sa uskladňujú, aby sa nám nepokazili a zachovali si živiny čo najdlhšie. Žiaci sa aktívne zapájali do interaktivnych aktivít. Túto predášku zabezpečil Regionálny úrad verejného zdravotnictva.