Informácie pre rodičov a časový harmonogram Testovania 9-2020

 

Dátum konania:  1.apríl 2020 /streda/

Príchod  žiakov: do 7.40

Harmonogram Testovania 9

Matematika

8.00 – 8.10 (10 minút)     - úvodné pokyny k testovaniu  

    a rozdanie OH,  pomocných papierov

8.10 – 8.20 (10 minút)       - rozdanie testov a

                                                 oboznámenie sa s testom 

8.20 – 9.50 (90 minút)     - administrácia testu

                                                z matematiky

9.50 – 9.55 (5 minút)        - zbieranie testov a OH

9.55 – 10.20 (25 minút)    - prestávka

 

Slovenský jazyk a literatúra

10.20 – 10.25 (5 minút)    - úvodné pokyny k  testovaniu 

                                                   a rozdanie OH

10.25 – 10.35 (10 minút)     - rozdanie testov a

                                                   oboznámenie sa s testom 

10.35 – 11.45 (70 minút)    - administrácia testu zo SJL

11.45 – 11.50 (5 minút)       - zbieranie testov a OH

 

11.50   - Záver Testovania a rozchod žiakov

 

 Žiaci si so sebou donesú:

  • Kalkulačku, rysovacie pomôcky, modré guľôčkové pero, nie plniace!!!

Ostatné veci nie je dovolené používať v testovacej miestnosti!

Desiatu a ostatné osobné veci budú mať žiaci uložené v tzv. zbernej miestnosti, kde sa budú zdržiavať aj počas prestávky.