Od januára tohto roka pripravujú naše kuchárky stravu v novom konvektomate, na novej plynovej panvici a s výkonnejším a objemnejším robotom. Tieto kuchynské prístroje v celkovej hodnote viac ako 20 000 € zakúpila MČ Krásna z dotácií, ktoré Mestskej časti na tento účel poskytlo mesto Košice.
Nové zariadenia prispejú ku kvalitnejšej príprave stravy pre našich stravníkov a k efektívnejší technologickým a pracovným postupom pri príprave jedla.
Zároveň sme do školskej jedálne zakúpili z finančných príspevkov rodičovského spoločenstva a z vlastných zdrojov nové stoly a stoličky v celkovej hodnote 3 200 €.
Nové vybavenie školskej kuchyne a školskej jedálne umožňuje zdravšiu a chutnejšiu prípravu jedla, čím prispejeme k rozvoju zdravého životného štýlu detí, žiakov a dospelých stravníkov.