27. novembra 2019 sa v SŠ sv. Košických mučeníkov v Košiciach uskutočnil 25. ročník vedomostnej súťaže Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane. Našu školu reprezentovali žiaci 8. - 9. ročníka - Marianna Vargová, Kristína Bodnárová a Tomáš Figura. Síce sme nevyhrali, ale žiaci to za neúspech nepovažujú. Sami skonštatovali: "Veľa sme sa naučili a veľa sme toho vedeli." Ďakujeme im za intenzívnu prípravu a želáme im, aby svedectvo sv. Košických mučeníkov a poznatky, ktoré si o nich naštudovali, boli inšpiratívne pre ich život.