Stalo sa už peknou tradíciou našej školskej jesene byť súčasťou česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy.
 
Témou akcie tohto roku bolo List za listom - čítam rád. Zapojili sa do nej žiaci druhého stupňa a našou partnerskou školou bola česká škola v Moravskom Havířove. 
 
Žiaci ukázali pri tvorbe záložiek svoju tvorivosť a šikovnosť. Veríme, že na oboch stranách sa žiaci potešili tomuto malému vzájomnému darčeku. 
Dokumenty:
videoplayback.mp4 (738.46 KB | MP4)videoplayback2.mp4 (454.8 KB | MP4)videoplayback3.mp4 (773.31 KB | MP4)videoplayback4.mp4 (860.53 KB | MP4)videoplayback5.mp4 (1.13 MB | MP4)videoplayback6.mp4 (633.63 KB | MP4)videoplayback7.mp4 (745.22 KB | MP4)videoplayback8.mp4 (776.46 KB | MP4)