Dňa 8.11.2019 našu školu navštívila Ing. Gabriela Lacková- koordinátor pre duálne vzdelávanie. Prezentovala žiakom 9. ročníka všeobecné aspekty duálneho vzdelávania ako jednu z možností ich ďalšieho štúdia, resp. zamerania. Interaktívnou formou žiakom priblížila fungovanie duálu, jeho výhody a ponuku učebných miest v regióne.