Život katolíckej viery v našom meste je výsledkom historickým, je darom od tých, ktorí ju za tie mnohé storočia v našom meste šírili, udržiavali a za ňu zomierali. Presne tak, ako to urobili naši traja Košickí mučeníci Štefan Pongrácz,  Melichar Grodziecki, a pre našu školu najbližší - Marek Križin. Práve po jeho stopách sme sa vydali na púť do miesta jeho rodiska. 
Od samého začiatku nás sprevádzala Božia milosť a jeho ochrana. Lebo všade, kam sme došli, všetko, čo sme videli a zažili, sa udialo bez akéhokoľvek problému. 
Božia láska sa nám prejavila aj v podobe všetkých ľudí, ktorých nám na tejto púti postavila do cesty. Počnúc Lucijou, ktorá ako členka Focolaire, žila 12 rokov v Košiciach a teraz žije v Križevaci. Lucija, ktorá sa náhodou ocitla na fare v Križevaci, aby si ofotila dokumenty, bola požiadaná, aby odpovedala na email z našej školy, lebo vie trochu po slovensky, a tak sa ani nevieme ako, stala našou patrónkou už pri organizovaní cesty. Kvôli nám si vybrala voľno a sprevádzala nás na celej ceste, prekladala, pomáhala. Duchovný otec v Križevaci, ktorý sa tiež uvoľnil zo svojich povinností, aby nám predstavil tie najdôležitejšie miesta v rodisku nášho svätého, aby nás privítal, obdaroval. Nech im dobrý Pán ich čas, obetu a láskavosť odmení v čo najväčšej miere!
 
Ďalšia milosť, ktorú sme dostali, boli dni všetkých chorvátskych svätých a blahoslavených, ktorých oslavovali odo dňa, kedy sme došli.
A tak sme mali možnosť sláviť dve sväté omše s dvoma biskupmi, byť súčasťou otvorenia výstavy svätých a blahoslavených z Chorvátska.
Navštívili sme aj tunajšiu školu,ktorá nás prekvapila svojím krásnym programom, piesňami, kvízom a pohostením. Veríme, že sme začali krásnu spoluprácu do budúcnosti.
Navštívili sme kostol, v ktorom bol sv. Marek Križin pokrstený, najväčší chrám v meste, tiež nádherný gréckokatolícky chrám, ktorý bol súčasťou kláštora, v ktorom sme boli ubytovaní.
Pár hodín pred odchodom sme mali príležitosť "nakuknúť" do Záhrebu.
 
Modlitba, spev, hra, dobré jedlo, ubytovanie, krásne počasie, bezpečná cesta, dobrí veselí žiaci - možnosť zažiť toto všetko spolu vytvorilo z našej putujúcej skupinky živé dielo Božej lásky. Veríme, že sme sa stali iba prví, nie poslední pútnici do miesta, kde sa náš svätý narodil, že sme len otvorili dvere všetkým ďalším pútnikom našej školy a obce.
 
Svätý Marek Križin - oroduj za nás!