V pondelok 29. 10. 2018 sa v školskej telocvični uskutočnil Karneval všetkých svätých pre deti z našej MŠ a žiakov z 1. stupňa.

Vďaka šikovným rodičom, učiteľom a deťom sme tak mali možnosť privítať v našej škole vzácnych hostí z neba, napr.: bl. Titusa Zemana, bl. Anku Kolesárovú, sv. Jána Pavla II., sv. Dominika Savia, sv. Teréziu z Lisieaux, sv. Marka Križina, sv. Luciu, sv. Alžbetu Uhorskú, sv. Dorotu, sv. Mateja, sv. Matúša... Pri tanci a karnevalovej zábave ich sprevádzalo množstvo anjelov a archanjelov.

Svätci sú pre nás vzorom lásky k Bohu a k ľuďom. Počas svojho života sa snažili v sebe rozvíjať najmä 3 čnosti: vieru, nádej a lásku.