Od 23. do 30. septembra 2018 je vyhlásený

Európsky týždeň športu.

Dňa 27. 9. 2018 sa aj naša škola zapojila do projektu Európsky týždeň športu 2018.
V telocvični aj na ihrisku žiaci našej školy úspešne zvládali pohybové aktivity na stanovištiach,
takže dopoludnie sa nieslo v znamení pohybu, dobrej nálady a úsmevu na tvári.
 
                              Športu zdar pohybu zvlášť