V utorok  4. 9. 2018 sme sa vybrali do Dómu sv. Alžbety, kde boli minulú nedeľu umiestnené relikvie našej novej blahoslavenej – Anky Kolesárovej. Veríme, že na jej príhovor dobrý Boh vypočuje prosby, ktoré sme mu v spoločnej modlitbe predložili.

 

Blahoslavená Anka Kolesárová je nám vzorom, ako si zachovať srdce čisté od hriechu. Môžeme sa od nej učiť i ďalším čnostiam, najmä poslušnosti, prajnosti, pracovitosti, úprimnému priateľstvu s Bohom i s ľuďmi.

 

V centre mesta sme si potom prezreli a vypočuli si niečo aj o významných budovách na Hlavnej ulici a samozrejme sme nezabudli ani na chvíľu oddychu v parku a v cukrárni.  

 

žiaci 3. A a 3. B so svojimi triednymi učiteľkami