Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že ZŠ s MŠ sv. Marka Križina vypísala žiadosť o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky:

“Rekonštrukcia strechy a zateplenie obvodového plášťa na pavilóne školy“.

Rekonštrukcia strechy a zateplenie sa týka pavilónu SO-02, t.j. pavilón 1.- 4. roč.

viac v sekcii Dokumenty školy