Vo štvrtok 5. apríla 2018 sa žiaci našej školy stretli na  školskom kole súťaže v speve ľudových piesní pod názvom Slávik Slovenska 2018. Naši slávici spievali naozaj pekne... Porota mala ťažkú úlohu vybrať v každej kategórii len troch najlepších, preto boli udelené aj čestné uznania poroty za krásny spev.

 

V I. kategórii (1. – 3. ročník) získali:

1. miesto – Terézia Ogurčáková (3. roč.)

2. miesto – Nina Lacková (2. A)

3. miesto – Amália Pavlíková (1. roč.)

 

V II. kategórii (4. – 6. ročník) získali:

1. miesto – Lukáš Marcin (4. B)

2. miesto – Alexandra Ducárová (4. A)

3. miesto – Anna Mária Pavlíková (5. roč.)

 

V III. kategórii (7. – 9. ročník) získali:

1. miesto – Klára Genčúrová (7. roč.)

2. miesto – Samuel Kocur (7. roč.)

 

Čestné uznanie poroty za krásny spev získali žiaci:

Lea Ducárová (6. roč.), Tomáš Marcin (6. roč.), Viktória Kažová (6. roč.),

Viktória Ducárová (4. A), Lucia Sopková (2. A)  a Amália Barkóciová (1. roč.),

 

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a predvedené výkony. Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov pri reprezentácii školy na obvodnom kole súťaže!

1

2

3

4

5