V pondelok 25. júna 2018 sa konala slávnosť

morálneho oceňovanie žiakov a študentov v katolíckych školách Košickej arcidiecézy.

Medzi ocenenými žiakmi boli aj dvaja deviataci našej školy 

 

Patrik Timko a Filip Varga,

 

ktorí z rúk pomocného biskupa Košickej arcidiecézy

Mons. Marka Forgáča prijali ďakovné listy

a malú pozornosť za dosiahnuté výborné študijné výsledky

a reprezentáciu katolíckej školy.

 

Srdečne blahoželáme

a vyprosujeme veľa Božích milostí

do ďalšieho štúdia na strednej škole.