Žiaci 4. ročníka nacvičili hranú krížovú cestu. Pútavou dramatizáciou sprítomnili cestu utrpenia nášho Pána Ježiša Krista.  Vystúpili s ňou vo štvrtok 8.3.2018 pre žiakov našej školy v školskej kaplnke a v nedeľu 11.3.2018 vo farskom kostole. Aktívnym prežívaním mali možnosť uvedomiť si každý detail Ježišovej bolestnej cesty  - cesty našej spásy a vykúpenia.