Mestská časť Košice- Krásna v spolupráci s  Fakultou umení Technickej univerzity v Košiciach predstavila tri návrhy revitalizácie školskej záhrady. Cieľom revitalizácie je vybudovanie oddychovo-  relaxačnej a športovej zóny pre obyvateľov Krásnej.  Jednotlivé návrhy si môžete  pozrieť vo fotogalérií (kliknutím na meno študenta) na webstránke mestskej časti alebo priamo v budove  miestneho úradu. Hlasovať za víťazný projekt môžete od 1. do 31. marca 2018. Vyplnený hlasovací lístok môžete doručiť elektronicky na adresu park@kosicekrasna.sk., alebo osobne do podateľne miestneho úradu.

http://kosicekrasna.sk/revitalizacia-skolskej-zahrady---hlasujte-o-najlepsi-projekt