Na pozvanie pána starostu JUDr. Mareka Kažimíra sa 25. januára 2018 na pôde Miestneho úradu uskutočnilo stretnutie členov našej Žiackej školskej rady s pánom starostom. Počas hodinového stretnutia nám pán starosta vysvetlil fungovanie miestnej samosprávy, kompetencie a náplň práce starostu, aktuálne riešené otázky. Zároveň ho zaujímalo, čo sa nám mladým v Krásnej páči a nepáči. Pochválili sme ihriská, ktoré tu v posledných rokoch pribudli, kaštieľ i akcie, ktoré sa v Krásnej konajú. Prekáža nám však zlý stav ciest a chodníkov a chýbajú nám cyklistické chodníky v samotnej Krásnej. Tiež sme navrhovali, aby sa konalo viac akcií určených práve pre mladých.

Od pána starostu sme všetci mladí zároveň dostali konkrétnu úlohu: v najbližších týždňoch hlasovaním vybrať najlepší spomedzi troch návrhov (modelov) na vytvorenie športovo-rekreačného areálu v priestoroch školskej záhrady.

Ďakujeme pánu starostovi za príjemné stretnutie a darčeky v podobe knihy o Krásnej a drobných spomienkových predmetov, a veríme, že toto stretnutie nebolo posledné.