Aj tento rok navštívil našu základnú školu a materskú školu Mikuláš s anjelmi. Táto vzácna návšteva k nám zavítala presne v stredu 6. 12., kedy slávime sviatok sv. Mikuláša.  Naše deti si pre neho pripravili pesničky, básničky, modlitbičky a nakreslili mu obrázky. Každý žiak, detičky z materskej škôlky a aj zamestnanci dostali od Mikuláša sladkosť. 

Svätý Mikuláš, patrón detí,

svätý a štedrý biskup,

daj, nech nás tvoj príklad inšpiruje

k štedrosti a veľkorysosti.