Žiaci druhého stupňa sa zúčastnili divadelného predstavenia v anglicko-slovenskom jazyku. Spolu s pedagógmi sa presunuli do veľkej sály  starej radnice v Košiciach, kde pre nich boli pripravené dve predstavenia hrané divadlom pod názvom Divadelné centrum z Martina.   Žiaci nižších ročníkov (5. a 6. ročník) sa pobavili a precvičili si vedomosti z angličtiny na predstavení A bold rabbit (smelý zajko) a žiaci vyšších ročníkov (7. - 9. ročník) si obohatili svoju slovnú zásobu predstavením The heroes (hrdinovia).