Na našom školskom dvore pribudli tri nové ihličnaté stromčeky, ktoré vysadili žiaci 3. ročníka, 4.A a 4.B triedy. Stromčeky si priniesli ako suvenír z festivalu Ekotopfilm, ktorý aktuálnou svetovou filmovou tvorbou propaguje ochranu životného prostredia. Veríme, že sa našim stromčekom bude u nás dariť.