začínajú

vo štvrtok 28. októbra 2021

a končia 29. októbra 2021.

 

Školské vyučovanie sa začne

v utorok 02. novembra 2021.

 

ŠKD v čase jesenných prázdnin nebude v prevádzke.