Problematike ústneho zdravia je na našej škole každoročne venovaný 12. september, ktorý za Európsky deň ústneho zdravia vyhlásila Rada Európskych dentistov. Význam tohto dňa spočíva vo zvýšení povedomia žiakov v otázkach podpory ústneho zdravia, dôležitosti ústnej hygieny a prevencie ochorení ústnej dutiny.

Ústne zdravie znamená mať zdravé zuby a okolité tkanivá, t. j. ďasná, parodont (závesný aparát zuba, resp. tkanivo obklopujúce zub) ako aj jazyk. Ústne zdravie má podstatný význam pre celkové zdravie, príjem a trávenie prijatej stravy, oblasti súvisiace so spoločenským kontaktom, ako sebadôvera, reč, nevynímajúc jeho vplyv na kvalitu života.

Chorobné zmeny v ústnej dutine, ako zubný kaz, zápal ďasien, ochorenia parodontu predstavujú najčastejšie sa vyskytujúce chronické ochorenia súčasnej populácie. Na Slovensku trpí chorobami zubov a ďasien 80 – 90 % obyvateľstva. Výskyt zubného kazu v detskej populácii narastá (zdroj: NCZI, SZO).

Neliečený zubný kaz spôsobuje bolesť a rôzne infekcie. Môže byť príčinou rôznych zdravotných problémov. Infekcia s ohniskom v chrupe či v ústnej dutine môže spôsobiť prenos baktérií ku vzdialenejším tkanivám. Tento proces môže vplývať napríklad na srdcovocievne ochorenia, zápaly obličiek, ochorenia kĺbov, zápaly nervov, rizikové tehotenstvo, ochorenia tráviaceho traktu, dýchacieho traktu, zhoršenie stavu pri ochorení na diabetes mellitus. Nehovoriac o estetickom a psychickom probléme zo straty zubov.

V ústnej dutine môže dochádzať aj k zhubným procesom. Slovensko je vo výskyte rakoviny ústnej dutiny v Európe na druhom mieste. Postihuje pery, jazyk a ústnu dutinu. Príčinou sú najmä rizikové faktory, ako neliečené infekcie v ústnej dutine, nedostatočná ústna hygiena, fajčenie, zvýšená konzumácia alkoholu, nezdravá výživa a životný štýl.

Dobré zdravie ústnej dutiny a prevenciu väčšiny problémov súvisiacich s pokazeným chrupom je možné dosiahnuť pravidelnou ústnou hygienou, absolvovaním preventívnych prehliadok, zdravou výživou a zníženým príjmom sladkostí ako u detí, tak i dospelých. Vykonávanie ústnej hygieny je vysoko aktuálne už od najútlejšieho veku, od narodenia a obzvlášť v čase, keď sa začína vyvíjať mliečny chrup. Základom je odstraňovanie bakteriálneho povlaku ako hlavnej príčiny spomínaných zdravotných problémov. S preventívnou prehliadkou je potrebné začať po dovŕšení 1. roku života dieťaťa, ďalšie sa absolvujú dva razy v kalendárnom roku, až do dovŕšenia 18. roku života, u dospelých raz ročne.

   V utorok 12. 9. 2017 sme ponúkli našim žiakom edukačné aktivity v triedach na témy:

·         Ústna hygiena: podpora zdravia ústnej dutiny – praktické ukážky správneho spôsobu čistenia chrupu,

·         Správna výživa – súčasť zdravého spôsobu života – zdravá školská desiata, rozprávka Veselé zúbky.

Spoločne sme si takto pripomenuli Európsky deň ústneho zdravia!