Dňa 27. marca 2017 sa v Košiciach uskutočnilo krajské kolo dejepisnej olympiády.

Spomedzi 19 žiakov v kategórii C (9. ročník) sa naša žiačka

VERONIKA VARGOVÁ

umiestnila na veľmi peknom

4. mieste

BLAHOŽELÁME!