Dňa 17. 3. 2017 sa v priestoroch Centra voľného času DOMINO v Košiciach uskutočnilo okresné kolo 16. ročníka Biblickej olympiády v kategórii základných škôl, na ktorom nás reprezentovalo víťazné trojčlenné družstvo žiakov školského kola v zložení: Ivana Timková, IX. roč.; Michal Varga, VII. roč.; Veronika Vargová, IX. roč. 
 
Predmetom súťaže boli vybrané knihy Svätého písma:
zo Starého zákona - Genezis 1 - 11, Kniha Sudcov, Kniha proroka Daniela 1 - 6 a 13 - 14;
z Nového zákona - List Efezanom. 
Spoločná téma vybraných kníh: Zápas o pravé hodnoty.
 
Súťaž pozostávala z písomného vypracovania úloh v piatich súťažných okruhoch, ktoré naše súťažné družstvo úspešne zvládlo a umiestnilo sa na 2. mieste

Srdečne blahoželáme.