Dňa 28. februára sa na našej škole uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.
 
Ako nám ukázal aj tento ročník, záujem o prednes majú silný hlavne žiaci prvého stupňa. Nič však neprekazilo ani neubralo peknému niekoľkohodinovému stretnutiu.
 
Postupujúcim gratulujeme a prajeme veľa síl do prípravy na ďalšie kolo! Všetkým ostatným ďakujeme za účasť a prajeme neutíchajúci záujem o literatúru.
 
Výsledky: 
 

I.kategória

Poézia

1. miesto: Laura Hegedűšová(IV. roč.)

2. miesto: Alexandra AnnaDucárová (III. A)

3. miesto: Terézia Ogurčáková(II.roč.)

Próza

1. miesto: Anna Mária Pavlíková(IV. roč.)

2. miesto: Svetozár Andrej Pavlík (III. A)

3. miesto: Sofia Nemcová(IV. roč.), Peter Geci (III. A)

 

II. kategória

Poézia

1. miesto:  Lea Ducárová(V. roč.)

2. miesto: Ladislav Čontoš(V. roč.) 

3. miesto: Marianna Vargová (VI. roč.), Eliška Sukopová(V. roč.)

Próza

1. miesto: neudelené

2. miesto: Katarína Kliková(VI. roč.)

3. miesto: Dávid Sukop(VI. roč.)

 

III. kategória

Poézia

1. miesto:  neudelené

2. miesto: Diana Nagyová Salóciová(VII. roč.) 

3. miesto: Petronela Pietraszeková(VIII. roč.),Filip Varga(VIII. roč.)

Próza

1. miesto:  Juraj Fecko(VIII. roč.)