Dňa 14.2.2017 sa uskutočnilo okresné kolo dejepisnej olympiády, v ktorom žiačka 9. ročníka

VERONIKA VARGOVÁ

 obsadila v kategórii C (9. ročník)

1. MIESTO

a postupuje do krajského kola.

Úspešnými riešiteľmi sa stali aj ďalší naši zúčastnení žiaci:  Ivana Timková (9. roč.), Dávid Pancurák a Lukáš Poprocký (8. roč.) a Klára Genčúrová (6. roč.)

Víťazke aj úspešným riešiteľom blahoželáme a Veronike prajeme veľa úspechov v krajskom kole!