Naši piataci a štvrtáci sa zapojili do projektu „Viem, čo zjem“. Projekt prináša spoločnosť Nestlé Slovensko v spolupráci s odborným garantom – Úradom verejného zdravotníctva SR. Jeho cieľom je motivovať žiakov základných škôl k vyváženému životnému štýlu, správnym stravovacím návykom a podporiť ich záujem o pohybové aktivity. 

V pondelok 30.1.2017 našu školu navštívili pracovníčky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a prostredníctvom zábavných aktivít žiaci skúmali, aký vplyv má výživa na ich zdravie, ako môžu zlé stravovacie návyky v budúcnosti ohroziť ich zdravie a prečo je potrebné sa pred týmito rizikami včas chrániť.