Každý z nás má rád pochvalu alebo úprimne mienenú poklonu.  A keďže je 24. január Medzinárodným dňom komplimentov, pripravil aj náš žiacky parlament takýto deň pre svojich spolužiakov.

Cieľom bolo povedať si navzájom čo najviac milých slov - oceniť to, čo sa nám na iných páči. A naopak, snažiť sa vyhnúť akýmkoľvek hrubým a nevhodným slovám. Komplimenty si žiaci adresovali osobne, ale aj písomne - týchto bolo doručených približne 100.

Zo všetkých milých odkazov vyberáme jeden adresovaný všetkým žiakom, učiteľom a zamestnancom:

"Na každom žiakovi, žiačke, učiteľovi a učiteľke sa mi niečo páči. Preto všetkým žiakom a žiačkam prajem jednotky a učiteľom a učiteľkám trpezlivosť. Myslím tým aj pani riaditeľku a pána zástupcu.“

A našim spoločným želaním je, aby sme si pekné slová nevraveli len v takýto špeciálny deň, ale aby boli každodennou súčasťou nášho života. A každý deň tak bude krajší... :)