Polročné prázdniny budú v piatok 4. februára 2022.Školské vyučovanie sa začne v pondelok 7. februára 2022.ŠKD v čase polročných prázdnin nebude v prevádzke.Blahoželáme žiakom k dosiahnutým výsledkom a prajeme

príjemne strávené polročné prázdniny.