Kamarát Kozmix, veselý mimozemšťan pristál vo viacerých triedach prvého stupňa slovenských základných škôl. Sme radi, že neobišiel ani našu školu. Pomáha našim tretiakom zvládať školské povinnosti. Alebo je to  naopak? Oni učia jeho tajomstvám toho sveta. Veď sú to múdri a šikovní žiaci a on cudzinec z inej planéty, ktorý by tú našu veľmi rád spoznal.

Žiakom III. A a III. B triedy, tak na vyučovaní okrem klasických učebníc a zošitov pribudla na školskej lavici elektronická pomôcka – tablet, pomocou ktorého sa dostanú k digitálnemu vzdelávaciemu obsahu na portáli KOZMIX. Ten učitelia a žiaci využívajú v rámci celoslovenského projektu Moja prvá škola. Pri učení  majú k dispozícii pútavé animácie, videá, interaktívne cvičenia vo všetkých vyučovacích predmetoch. Je rovnako vhodný aj na domácu prípravu žiakov. A tak namiesto hrania rôznych počítačových hier si žiaci radi precvičujú násobilku, či uvažujú nad tým, ako sa píše pozvánka či oznam. Na elektronické domáce úlohy sa doslova tešia.

Veľká výhoda tejto formy vzdelávania je, že nejde o pasívne prijímanie vedomostí. To nahradila zábavná, aktívna a individuálna práca každého žiaka s obsahom, ktorý musia prijať, spracovať a poznatky z neho vedieť ďalej využiť.

Sme radi, že moderným prístupom k získavaniu vedomostí  s využitím najmodernejšej techniky môžeme prispievať ku kvalite vzdelávania na našej škole aj u najmenších žiakov.