Milí žiaci, vážení rodičia

Po zaslúžených prázdninách sme pripravení na otvorenie školského roka 2021/2022.

S radosťou, ale zároveň plní očakávania sa tešíme na príchod detí a žiakov našej školy.

 

Otvorenie školského roka 2021/2022

Vzhľadom k aktuálnej situácií a pokynom Ministerstva školstva

svätá omša dňa 02. septembra 2021 o 9,00 hod. v kostole sv. Cyrila a Metóda v Krásnej

bude iba pre žiakov 1. ročníka za účasti jedného rodiča. 

Žiaci 1. ročníka po skončení svätej omše majú spoločné stretnutie

s triednou učiteľkou v škole.

V kostole a v škole sú potrebné RÚŠKA.

 

02. september 2021, žiaci 2. až 9. ročníka nastúpia do školy o 8,00 hod.

Všetci žiaci donesú triednej učiteľke/učiteľovi Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.  

Žiaci si donesú tašky na učebnice. Vyučovanie pre žiakov končí o 10,30 hod.

03. septembra 2021 vyučovanie pre žiakov končí o 11,30 hod.

 

Školská jedáleň a ŠKD je v prevádzke od 06. septembra 2021.

Ak rodič ešte neodovzdal Zápisný lístok na stravovanie je potrebné tento doručiť

triednej učiteľke/triednemu učiteľovi  najneskôr do 3. 9. 2021.