Vážení rodičia,
 

Konzultácie pre rodičov -

triedny aktív rodičovského spoločenstva

sa uskutoční dňa

15. júna 2022

od 15:00 – 16:30 hod.

v jednotlivých triedach našej školy.