Rodičovské spoločenstvo

 
 
Milí rodičia

pozývame Vás

na zasadnutie rodičovského spoločenstva,

ktoré sa uskutoční dňa 29. 09. 2021 o 16:00

v jednotlivých triedach ZŠ s MŠ sv. Marka Križina, Rehoľná 2.

Rodič sa preukáže písomným vyhlásením o bezpríznakovosti,

resp. podpíše toto vyhlásenie v triede.

ZBER PAPIERA

Biela pastelka

 

Oznam o krúžkoch 2021/2022

Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

Vzhľadom k aktuálnej situácií a pokynom Ministerstva školstva svätá omša dňa 02. septembra 2021 o 9,00 hod. v kostole sv. Cyrila a Metóda v Krásnej bude iba pre žiakov 1. ročníka za účasti jedného rodiča. 

Žiaci 1. ročníka po skončení svätej omše majú spoločné stretnutie s triednou učiteľkou v škole.

V kostole a v škole sú potrebné RÚŠKA.

02. september 2021 - žiaci 2. až 9. ročníka nastúpia do školy o 8,00 hod.

Všetci žiaci donesú triednej učiteľke/učiteľovi

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Žiaci si donesú tašky na učebnice. Vyučovanie pre žiakov končí o 10,30 hod. 03. septembra 2021 vyučovanie pre žiakov končí o 11,30 hod.

Školská jedáleň a ŠKD je v prevádzke od 06. septembra 2021

Ak rodič ešte neodovzdal Zápisný lístok na stravovanie je potrebné tento doručiť triednej učiteľke/triednemu učiteľovi do 3. 9. 2021. 

PROJEKT